Hash test

Effektiv sporing af hash/THC i blodet

En hash test eller THC test kan måle indholdet af hash i blodet. Man kan have spor efter hash og andre former for narkotika i blodet i lang tid, efter at man har indtaget stoffet.

Er du selv bruger af hash eller andre stimulerende midler, er en hash test en god ting at have på lager, for i modsætning til alkohol forsvinder narkotika ikke ret hurtigt fra systemet, og det er derfor en god idé, at du tester dig selv, hvis du f.eks. skal ud at køre bil.

De hash tests du kan købe hos Mecindo, måler for op til 10 forskellige stoffer og er både CE (europæisk standard) og FDA (amerikansk standard) godkendte.

Hvordan virker hash?

Cannabis kan både ryges og indtages som føde eller drikkelse. Ved rygning vil effekten indtræde øjeblikkeligt, mens der kan gå op til halvanden time før man oplever en effekt, hvis man spiser eller drikker det.

Cannabis er fedtopløseligt og ophober sig i fedtvævet, hvorfra det langsomt udskilles. Fordi udskillelsen sker så langsom, kan cannabis også påvises i urinen i relativt lang tid. Hvor længe cannabis kan påvises i urinen afhænger dog også af både hvor meget, der er blevet indtaget, samt hvorvidt man er sporadisk eller kronisk misbrugere, hvor man som den sidstnævnte vil kunne teste positivt i flere uger efter brug af cannabis.

Hash er primært et sløvende rusmiddel, ligesom alkohol, og man vil ved indtag af cannabis opleve, at de intellektuelle og psykomotoriske funktioner bliver nedsat under rusen, hvilket betyder at vil opleve en nedsat reaktionsevne. Man kan derfor hverken køre bil eller foretage sig andre komplicerede ting, mens man er påvirket samt i en periode efter indtag af cannabis, da de intellektuelle funktioner fortsat kan være nedsat.

Hvordan virker en hash test?

En hash test eller THC test kan måle indholdet af hash i blodet. Man kan have spor efter hash og andre former for narkotika i blodet i lang tid, efter at man har indtaget stoffet.

Er du selv bruger af hash eller andre stimulerende midler, er en hash test en god ting at have på lager, for i modsætning til alkohol forsvinder narkotika ikke ret hurtigt fra systemet, og det er derfor en god idé, at du tester dig selv, hvis du f.eks. skal ud at køre bil.

Urintest eller spyttest?

Hos Mecindo har vi et stort udvalg af forskellige tests til hash og øvrig narkotika. Disse tests sporer narkotika i enten spyt eller urin.

Der er forskel på hvor længe narkotika kan spores af henholdsvis en urintest og en spyttest, og det afhænger også af, hvilken form for narkotika der er tale om, da nogle stoffer er hurtigere ude af kroppen end andre.

Ved brug af en urintest kan kokain kan f.eks. måles i 1-3 dage, hvor metadon kan måles helt op til 14 dage efter anvendelse.

  • First Sign Multi Narkotest – 7 test kan anvendes til at teste for 7 gængse narkotiske stoffer på gadeplan: amfetamin, benzodiazepiner, buprenorphin, kokain, metadon, cannabis og heroin. Denne test måler i urin og giver et resultat på kun 10 minutter.  

En spyttest kan som regel spore i op til max. 2 dage efter anvendelse af narkotika, hvor en urintest ofte kan spore noget længere. F.eks. vil amfetamin kunne måles i en spyttest i højest 2 dage, hvor den ved en urintest kan måles i op til 4 dage.

  • One Step 7-i-1 Narko Spyttestkan anvendes til at teste for 7 gængse narkotiske stoffer på gadeplan: kokain, speed, valium, amfetamin, metadon, cannabis/hash og heroin. Denne test måler i spyt og giver et resultat på kun 10 minutter.  

Hvilken slags test du bør vælge, afhænger af dit behov. Hvis du tester regelmæssigt, kan et spytprøve være tilstrækkeligt, men tester du med mere end 2 dages mellemrum, bør du vælge en urintest.

Derudover har vi tests der tester for flere narkotiske stoffer. Hvis du kun skal teste for indtag af hash, kan du nøjes med en test, der kun tester for dette:

  • First Sign Hash Test tester kun for cannabis/hash og giver et resultat på 10 minutter. 

Hvis du skal bruge en test, der tester for flere forskellige narkotika, kan du anvende denne:

  • First Sign Multi Narkotest – 10 i 1 Test, som tester for 10 gængse narkotiske stoffer på gadeplan: amfetamin, benzodiazepiner (valium), buprenorphin, kokain, metadon, cannabis, heroin, ketamin, metamfetamin og morfin.  

Hvorfor kan hash spores længere tid i urin end i spyt?

Når du ryger hash bliver det aktive THC nedbrudt i leveren og frigivet i blodet.

Når man måler i urin, måler man reelt set det nedbrudte THC, også kaldet THC-syre, som ophober sig i fedtvævet og frigives løbende, hvorfor man kan måle det længe efter indtag.

Ved spyttest kan den nedbrudte THC næsten ikke måles, da det har svært ved at passere fra blodet over i spyttet. Det man måler i spyttet er det aktive THC, som frigives i mundhulen, når du ryger. Det aktive THC lagres dog ikke i kroppen og forsvinder derfor forholdsvis hurtigt fra spyttet, hvorfor det ikke kan måles særlig længe.

Jo mere af et stof der er indtaget, jo længere tid kan det spores i kroppen. Hvis der er tale om et storforbrug af hash, vil man derfor også kunne spore THC i kroppen i længere tid end ellers.

Det er vigtigt at understrege at man ikke slår ud på en narkotest, hvis man blot har været udsat for passiv rygning.

Falsk positiv

Ved brug af hash- og narkotikatestene, kan der opstå et falsk positivt svar, fordi testen opfanger andre stoffer/medikamenter.

Medikamenter såsom smertestillende medicin samt angstdæmpende, beroligende og anti-depressiv medicin kan altså vises i testen og dermed påvirke testens resultat.

Spørg derfor personen som skal testes, om de tager noget medicin, der skal tages højde for under testen.

Hvad kan jeg selv gøre for at afslutte et hashmisbrug?

Hvis man allerede har et hashmisbrug, kan man forsøge at nedbringe sin rygning, både ved at reducere mængden man ryger pr. gang, og ved at lægge større afstand mellem de tidspunkter, hvor man ryger.

For nogle hjælper det at føre dagbog over hvor meget man ryger, hvorfor ofte man ryger, samt hvorfor man ryger og om der er nogle specifikke situationer hvori man ryger.

Det er ofte mest effektivt at inddrage sit netværk, når man forsøger at reducere eller stoppe et misbrug. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at søge professionel hjælp til at afslutte et misbrug. De fleste kommuner har udviklet tilbud til hashrygere, som kan findes på kommunens hjemmeside.

Hash tests på Mecindo

Hos Mecindo har vi et stort udvalg af hashtests, hvoraf mange også tester for andre former for narkotika, såsom heroin, kokain, amfetamin osv. 

De hash tests, du kan købe hos Mecindo, måler for 10 forskellige stoffer og er både CE (europæisk standard) og FDA (amerikansk standard) godkendte.