Fnat

Effektiv behandling af Fnat

Der er ingen produkter til listen i denne kategori.

Hvad er fnat?

Fnat, eller scabies, er en smitsom infektion med humane fnatmider, der kommer til udtryk i form af en kløende hudlidelse. Lidelsen er meget smitsomt og spreder sig ved tæt kontakt mellem mennesker, som ved seksuel kontakt eller tæt kontakt mellem familiemedlemmer. Ubehandlet fnat kan desuden sprede sig hurtigt i skoler og institutioner hvor mange børn er samlet og har tæt kontakt.

Fnatmiderne infesterer mennesker ved at grave gange i huden, hvor de lægger æg. Midegangene findes tydeligst på fingersiderne, ved håndleddet og i albuer. Hos børn kan de desuden findes i fodsålerne. Disse midegange kan ses med det blotte øje som gråhvide, tynde og slyngede – miden kan sommetider ses som en sort eller brunlig prik i enden af den enkelte gang.

Fnat er en ufarlig lidelse, som ikke desto mindre er generende, da den efterlader huden svært kløende. Ubehandlet fnat kan dog udvikle sig til mere alvorlige hudlidelser, hvorfor det er vigtigt at modtage behandling, hvis man bliver smittet med fnat. Det er derfor også vigtigt at understrege, at fnat ikke går væk af sig selv og at det kræver behandling for at komme miderne til livs.


Hvordan ser fnat ud?

Den humane fnatmide, også kendt som Sarcoptes scabiei var hominis, er en lille, gulbrun mide med fire par ben. Hunmiden er størst og måler 0,3-0,4 mm – derfor kan den kun lige akkurat ses med det blotte øje.


Symptomer på fnat

Omtrent 2-3 uger efter at man er blevet smittet med fnat, vil man opleve kløe i huden. Kløen vil som regel være værst om natten, da varmen øger midernes aktivitet. Der kan også forekomme udslæt og små blærer, som ofte vil kunne ses i ansigtet, på hænder og i hovedbunden.

Fnatmiderne angriber som regel fingre, håndled og armhuler, samt huden omkring navlen og på brystvorterne hos kvinder. Hos mænd vil mindre vandblærer på penis være et næsten sikkert symptom på fnat. Kløen vil desuden ofte være mest intens i de områder, hvor miderne opholder sig, selvom kløen efterhånden vil ramme hele kroppen.

Voksne vil generelt ikke opleve smitte og kløe ved hoved og nakke – dette er dog ikke tilfældet hos småbørn, som kan blive angrebet i disse områder.

På grund af kløen vil mange også opleve kradsemærker rundt omkring på kroppen – og altså ikke udelukkende ved eventuelle udslæt.

Kløen skyldes, at kroppens immunforsvar reagerer med en allergisk reaktion på miderne og deres efterladenskaber. Personer, som har været smittet før, vil derfor ofte opleve symptomer som kløe tidligere ved ny smitte, da kroppen husker antistofferne og derfor reagerer hurtigere. Det betyder også, at selvom man har været smittet med fnat, kan man godt blive smittet igen. 

Typiske symptomer på fnat er dermed:

 • Intens kløe, der ofte er værst om natten 
 • Tynde fnatgange som især ses ved fingre og albuer 
 • Udslæt, knopper, eller blæner på huden 


Skorpefnat

Skorpefnat, eller Norsk fnat, er en variant af lidelsen, hvor et stort antal fnatmider findes i skorpet og skællende hud.

Ved både skorpefnat og almindelig fnat er der tale om den humane fnatmide. Men hvor almindelig fnat oftest drejer sig om et mindre antal mider under huden, vil der i tilfælde af skorpefnat være tale om langt flere mider, som både findes under huden samt i den skorpede og skællende hud.

Kløen er ikke lige så udbredt ved denne variant; dog er den yderst smitsom, da miderne kan spredes gennem støvet fra den døde hud. Derudover er der også en øget smitterisiko i tilfælde af skorpefnat, hvilket skyldes det store antal mider.

Skorpefnat ses primært hos ældre mennesker og mennesker med dårligt immunforsvar. I tilfælde af skorpefnat bør man blive tilset af en speciallæge, som i nogle tilfælde vil udskrive supplerende behandling.


Hvordan smitter fnat?

Fnat er en yderst smitsom lidelse, som kan ramme alle og spreder sig gennem tæt kontakt mellem mennesker. Fnatsmitte opstår derfor oftest ved seksuel kontakt, tæt kontakt mellem børn i institutioner, eller tæt kontakt mellem familiemedlemmer.

Fnatmiderne kan desuden overleve op til 4 dage i tekstiler som håndklæder, tøj og sengetøj, hvorfor smitte kan opstå, hvis man sover i samme seng som en, der har fnat.

Når fnat overføres, vil miderne gnave sig ind i huden, grave gange og lægge æg. Æggene klækkes efter ca. tre uger, hvorfor man typisk først oplever symptomer 2-3 uger efter smitte. Det er også derfor der til tider kan opstå epidemier hvor utroligt mange pludselig er smittet med fnat – f.eks. på efterskoler og i børnehaver hvor man er mange samlet og har tæt kontakt. 


Hvordan behandler man fnat?

Fnat er en lidelse som kræver behandling, da den ikke forsvinder af sig selv. 

Uden behandling risikerer man at udvikle eksem eller anden kronisk hudsygdom. Fordi lidelsen klør, vil man efterhånden kunne se kradsningsmærker på kroppen og dette kan resultere i udviklingen af børnesår.

Har du mistanke om fnat, bør du derfor kontakte din læge, som kan fastslå, om dine symptomer skyldes fnatmiden. For at stille diagnosen med sikkerhed, skal lægen identificere en mide eller midens æg ved at undersøge det i et mikroskop. Dette kan dog i nogle tilfælde være en besværlig og tidskrævende proces, hvorfor diagnosen ofte stilles på baggrund af sygehistorie og symptomer.

Fnat kan behandles med håndkøbsmidler som indeholder stoffet Permethrin. Hos Mecindo forhandler vi Permethrin 5% Creme, som indeholder den aktive ingrediens Permethrin.

Hvis du er inficeret med fnat i området ved øjne, øjenbryn og øjenlåg, bør du dog søge behandling af en læge. Det er ikke en god idé at behandle disse områder selv, da de befinder sig tæt på det sarte væv i øjet.

Hele familien eller husstanden skal behandles to gange med en uges mellemrum for at sikre, at miderne er udryddet helt. Derudover skal hele familien eller husstanden behandles samtidig for at modvirke at blive smittet endnu engang. Det er altså vigtigt, at personer i tæt kontakt med fnatsmittede behandles – også selvom man endnu ikke udviser symptomer.


Behandling af personer i tæt kontakt med fnatsmittede

Det anbefales, at personer som har været i tæt kontakt med fnatsmittede, også skal behandles med en forebyggende behandling. Hvis symptomer på fnat opleves, skal de behandles to gange.

På trods af, at forebyggende behandling anbefales til personer i tæt kontakt med en fnatsmittet, er der ingen generel anbefaling om at give behandling til børn i institutioner og skoler, medmindre de udviser symptomer på fnatsmitte. Man bør derfor være opmærksom på kløe og udslæt hos børnene i 3-6 uger efter sidste fnattilfælde.


Permethrin 5% Creme

Permethrin 5% Creme er en creme til behandling af fnat, som indeholder 5% Permethrin og effektiv dræber fnatmiden. Permethrin 5% creme skal anvendes på hele kroppen – dette kræver som regel op til én tube pr. behandling hos voksne og børn over 12 år. Til børn i alderen 6-12 år anvendes op til en halv tube pr. behandling, og hos børn i alderen 2 mdr. til 5 år anvendes op til en kvart tube pr. behandling.

Ved voksne og børn over 3 år er det vigtigt, at man påsmører cremen omhyggeligt over hele kroppen undtagen hovedet. Hos ældre skal cremen anvendes over hele kroppen samt ved hals, ansigt, ører og hårbund. Cremen skal ligeledes påsmøres omhyggeligt, for at sikre bedst mulig behandling mod fnatmiderne.

Ved fnattilfælde hos børn under 3 år skal cremen ligeledes påsmøres omhyggeligt over hele kroppen samt ved hals, ansigt, ører og hårbund.


Nix 5% Creme

Nix Creme er en effektiv insektdræbende creme der kan anvendes til både fnat behandling og mod fladlus. Nix creme skal anvendes på hele kroppen, hvilket kræver brugen af en hel tube creme. Et behandlingsforløb skal bestå af to behandlinger med en uges mellemrum, og en fuld behandling kræver derfor altid minimum 2 tuber nix creme.

 • Voksne og børn over 2 år: cremen anvendes på huden over hele kroppen, herunder håndflader og under fødderne, men ikke i ansigtet eller på hovedet. Vær især opmærksom på områderne mellem fingre og tæer (inklusive under finger-og tånegle), håndled, arm-gruber, eksterne kønsorganer og bagdel.
 • Spædbørn og børn under 2 år: bør behandles som beskrevet ovenfor, men bør ligeledes have deres hals, ansigt, ører og hovedbund behandlet. Undgå området omkring munden (da cremen kan blive slikket af), og omkring øjnene. Børn mellem 2 måneder og 2 år bør kun behandles under lægelig overvågning.
 • Ældre (over 65 år): bør finde anvendelse som anvist for voksne og børn over 2 år gammel, men bør ligeledes behandle deres hals, ansigt, ører og hovedbund. Der skal udvises omhu for at undgå at påføre cremen tæt på øjnene.

Cremen smøres ud i et jævnt lag på huden og efterlades i 8 timer. Herefter vaskes cremen af med vand og sæbe ikke mere end 12 timer efter behandling. Genanvend cremen på hænderne, hvis de vaskes med sæbe og vand inden for 8 timers behandling. Der skal behandles 2 gange med en uges mellemrum og der skal minimum anvendes 1 tube per gang.


Efter endt behandling af fnat

Fordi Permethrin er en hurtigtvirkende kontaktgift, anses patienten som værende smittefri blot 8-12 timer efter første behandling, hvorfor børn kan komme i institution og skole dagen efter at behandlingen er gennemført.

Udslæt og kløe ved smitte med fnatmider skyldes en allergisk reaktion mod miden og dens affaldsprodukter. Det er derfor værd at være opmærksom på, at kløen typisk vil fortsætte i op til fire uger efter behandlingens afslutning. Dette skyldes, at immunforsvaret reagerer på resterne af de døde mider. Kløen vil stoppe, når hudlagene med miderne bliver afstødt naturligt, og i mellemtiden kan man afhjælpe kløen med en række kløestillende midler.

Udover at blive behandlet for fnat, er det vigtigt, at man sørger for ikke at blive smittet igen. Dette kan undgås ved at vaske sengetøj, håndklæder og tøj ved min. 60 grader, for at udrydde de mider, der opholder sig i tekstilerne. Miderne kan overleve i tekstiler i op til 4 døgn, hvorfor det er vigtigt, at disse vaskes for at undgå at blive smittet igen efter behandling. Har du tøj, der ikke tåler 60 grader i vaskemaskinen, eller som slet ikke tåler vask, kan dette hænges væk i en uge, så miderne når at dø. Alternativt kan de lægges i fryseren i et døgn for at sikre, at miderne er døde. Også større beklædningsgenstande samt dyner, tæpper og madrasser bør luftes godt og herefter sættes bort i en uges tid, indtil miderne er døde.

I langt de fleste tilfælde vil behandlingen være vellykket og fnatmiderne udryddet. I tilfælde hvor behandlingen ikke lykkedes, kan det skyldes ufuldstændig påsmøring, for kort virketid, eller at man er blevet smittet på ny. Behandlingen herefter vil ofte blot være en ny kur med det samme præparat.

Hvis kløen fortsætter i mere end 4 uger efter endt behandling, bør man søge læge med henblik på at gentage behandlingen, da det kan være tegn på, at miderne fortsat findes i huden.


Hvordan forebygger man fnat?

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der nogle ting du selv kan gøre for at forebygge smitte med fnat:

 • Undgå tæt hudkontakt med personer som er smittet
 • Undgå at dele sengetøj, håndklæder og tøj med smittede personer
 • Rengør alle møbler, herunder senge og sofa osv. med rengøringsmidler og støvsuger
 • Vask tøj, sengetøj og håndklæder ved 60 grader

Følg disse råd hvis du oplever smittetilfælde i familien, i daginstitutionen, i skolen eller på arbejdet. 


Gode råd

 • Advar alle der har været i hjemmet, eller som man selv har besøgt de forgangne 2-3 uger, da de kan være blevet smittet med fnat. 
 • Har du et barn der går i institution, skal lederne af denne ligeledes have besked, så de kan undgå, at for mange børn når at blive smittet. 
 • Vask sengetøj, håndklæder og tøj ved min. 60 grader for at udrydde de mider der opholder sig i tekstilerne. Kan tekstiler eller øvrige store beklædningsdele samt dyner, madrasser, tæpper og puder ikke tåle vask eller vask ved høje temperaturer, fryses de i et døgn eller lægges væk i en uge, så miderne når at dø. 
 • Hele familien eller husstanden bør behandles samtidigt for at modvirke at blive smittet endnu engang. 
 • Brug fugtighedscreme dagligt eller et kløestillende middel i nogle dage for at afhjælpe kløe efter endt behandling.

Køb fnat behandling på mecindo.dk

Fnat forsvinder ikke af sig selv, men kræver behandling med håndkøbslægemidler. På mecindo.dk forhandler vi produkter der effektivt dræber fnat og fjerner miden fra din hud.

Vidste du, at vi på mecindo.dk også forhandler et stort udvalg af håndkøbsmedicin, sygeplejeartikler, kosttilskud, helsekost og personlig pleje? Gå på opdagelse i vores sortiment og vælg de produkter du kan bruge. Når du bestiller får du dine varer leveret inden for kun 2-4 hverdage.

Har du spørgsmål til et produkt eller din ordre, er du altid velkommen til at kontakte mecindo kundeservice. Du kan kontakte os på telefon og mail. Vi svarer altid på mails inden for 24 timer i hverdagene.