Vi gør en indsats for miljøet

Hos Mecindo ønsker vi at gøre en indsats for at minimere overforbruget af naturens ressourcer. Pap, kartoner og plastik har stor indflydelse for Mecindos forretning, fordi materialerne er afgørende for en sikker og effektiv distribution. 

Hver dag forlader hundredvis af pakker vores lager, hvorfor vi er meget beviste om det store ressouceforbrug. Hos Mecindo ønsker vi at tage et medansvar for at bidrage til FN’s verdensklimamål og har fokus på at nedbringe vores CO2 aftryk. Dette er et udviklingsområde, som vi kontinuerligt har  fokus på hos Mecindo. 

 

Hvorfor skal jeg betale 10 kr. i miljøbidrag

De vedvarende tiltag, vi tager i Mecindo mod større miljømæssig ansvarlighed, betyder større 
udfordringer i vores distribution og øget tidsforbug i forhold til administration og vedligehold af de nye tiltag.

Derfor indeholder alle ordre et miljøbidrag på 10 kr 

Miljøbidraget dækker en del af de udgifter, vi har til det forsatte arbejde med at afsøge nye muligheder for at nedsætte vores CO2 aftryk. I miljøbidraget indgår også de obligatoriske afgifter, som vi er pålagt af staten. 

Vi har valgt at holde priser og bidrag adskildt for at skabe mere gennemsigtighed. Vil vil gerne oplyse om, hvad der er varens faktiske pris, og hvad der er miljøbidrag. 

 

Ser din emballage brugt ud? 

Hos Mecindo ønsker vi at gøre en indsats for at minimere overforbruget af naturens ressourcer. Vi ønsker at minimere forbruget af emballage. 

Genbrug af emballage er et vigtig fokusområde for os. Vi forsøger derfor altid at genanvende den emballage, vi modtager fra vores producenter. Så vidt det er muligt, pakker vi din ordre i genbrugte kasser og æsker. Helst med så lidt luft som muligt, så der er plads til flere pakker under den enkelte transport. Vi sikrer altid en forsvarlig forsendelse af dine varer. 

Mecindo er medlem af Miljøvenlig Pakning, som rådgiver virksomheder omkring miljøvenlig emballering og pakning. Du kan læse mere om deres arbejde her: Miljøvenlig Pakning

 

Fragtemballagen er FSC-certificeret. 

Hos Mecindo forsøger vi, såvidt det er muligt, altid at genbruge den emallage vi modtager fra vores leverandører og producenter. Men i nogle tilfælde kan de ske, vi behøver at tage ny emballage i brug. I disse tilfælde benytter vi altid kun emballage, der er FSC-certificeret. 

FSC-certificeringen stiller krav om ansvarlig skovdrift, hvor socialt ansvar og bevarelse af skovens økosystemer er et vilkår for certificeringen. 

FSC-certificering nyder bred opbakning fra bl.a. WWF, Greenpeace og flere sociale organistationer. Du kan læse mere om deres arbejde her: FSC