Fokus på CO2 aftryk

Hos Mecindo ønsker vi at gøre en indsats for at minimere overforbruget af naturens ressourcer. Pap, kartoner og plastik har stor indflydelse for Mecindos forretning, fordi materialerne er afgørende for en sikker og effektiv distribution. 

Hver dag forlader hundredvis af pakker vores lager, hvorfor vi er meget beviste om det store ressouceforbrug. Hos Mecindo ønsker vi at tage et medansvar for at bidrage til FN’s verdensklimamål og har fokus på at nedbringe vores CO2 aftryk. Dette er et udviklingsområde, som vi kontinuerligt har  fokus på hos Mecindo. 

 

Hvorfor skal jeg betale 10 kr. for emballage

Fokus på CO2 aftryk. Hos Mecindo har vi et ønske om, at vi alle i hverdagen gør en indsats for at mindske vores samlede CO2 aftryk. Pap, kartoner og plastik har stor indflydelse for Mecindos forretning, fordi materialerne er afgørende for en sikker og effektiv distribution.

Hver dag forlader hundredvis af pakker vores lager, hvorfor vi er meget bevidste om vores ressouceforbrug.

Hos Mecindo ønsker vi at tage et medansvar for at bidrage til FN’s verdensklimamål og har fokus på at nedbringe vores CO2 aftryk. Dette er et udviklingsområde, som vi kontinuerligt har fokus på hos Mecindo.

 

Fragtemballagen er FSC-certificeret. 

Hos Mecindo forsøger vi, såvidt det er muligt, altid at genbruge den emallage vi modtager fra vores leverandører og producenter. Men i nogle tilfælde kan de ske, vi behøver at tage ny emballage i brug. I disse tilfælde benytter vi altid kun emballage, der er FSC-certificeret. 

FSC-certificeringen stiller krav om ansvarlig skovdrift, hvor socialt ansvar og bevarelse af skovens økosystemer er et vilkår for certificeringen. 

FSC-certificering nyder bred opbakning fra bl.a. WWF, Greenpeace og flere sociale organistationer. Du kan læse mere om deres arbejde her: FSC