Køresyge

Effektive midler mod kvalme.

Søsyge og køresyge er meget almindelige lidelser, der faktisk er én og samme tilstand. 

Herunder kan du se vores sortiment af effektive håndkøbslægemidler, mens du længere nede på siden kan lære mere om hvordan du undgår søsyge og køresyge, og den kvalme og svimmelhed der følger med.

Søsyge og køresyge opstår, fordi hjernen modtager modstridende signaler om kroppens rumlige orientering. Med andre ord passer de beskeder der kommer fra ører, øjne og muskler ikke sammen og dette mismatch forvirrer hjernen, der kvitterer med en følelse af kvalme og svimmelhed.

Selvom vi i daglig tale omtaler søsyge og køresyge som to forskellige lidelser, så er de faktisk en og samme tilstand. Begge begreber henviser således til de modstridende signaler om den rumlige orientering - kort og godt at hjernen er forvirret over kroppens bevægelser i forhold til omgivelsernes bevægelser.

Hvad er søsyge og køresyge?

Søsyge og køresyge er en meget almindelig forstyrrelse af det indre øre, der er forårsaget af gentagende bevægelser fra f.eks. havets bølger, en bils bevægelse, en flys bevægelser i turbulens osv. I det indre øre påvirker søsyge og køresyge balanceorganerne, så den rumlige orientering forstyrres.

Bevægelse opleves af hjernen gennem tre forskellige nervebaner der sender signaler fra det indre øre (mærker bevægelse, acceleration og tyngdekraft), øjnene (synet) og de dybere vævslag på kroppen (proprioceptorer). Når kroppen bevæges intentionelt, f.eks. når vi går, så koordineres alle tre nervebaners input af hjernen. 

Når kroppen bevæges uintentionelt, f.eks. når vi bliver kørt i en bil, koordinerer hjernen ikke de input der kommer fra nervebanerne, og de tre forskellige input gør derfor hjernen forvirret. 

Den mest sandsynlige hypotese anslår derfor, at de modstridende input er ansvarlige for søsygen/køresygen.

Sådan behandles søsyge og køresyge

Den mest effektive behandling af søsyge og køresyge er tabletter, der tages kort tid før rejsen. 

GoTur Tabletterer såkaldte antihistaminer, der blokerer for det indre øres kvalmesignaler, således at den rejsende ikke vil opleve den svimmelhed og trang til at kaste op som forbindes med søsyge og køresyge.

Akupressur-armbånd som f.eks. Sea-Band  kan for nogle reducere følelsen af kvalme ved at stimulere udvalgte områder på kroppen - håndleddet er et af disse områder. For en stor gruppe mennesker virker disse armbånd, mens de for andre ikke har nogen synderlig effekt. Hvis armbåndene virker for dig, er de dog langt mindre invasive end adfærdsændringer under transporten eller medicinering i form af tabletter.

For at minimere omfanget af eventuel søsyge eller køresyge findes der desuden nogle råd du kan følge:

I båd/på skib. Sørg for at sidde i midten af båden, hvor der er mindre bevægelse end i enderne og siderne.

I bil. Sid på forsædet så du har et godt udsyn. Fikser dine øjne på et punkt længere ude i distancen og bliv ved med at kigge på det. At åbne et vindue kan desuden kan en hjælpende, kølende effekt.

På et fly. Sid over flyets vinger fordi flyet her er mest stabilt.

Husk at undgå:

  • At læse i bilen.
  • At rejse på en fuld mave.
  • At drikke alkohol eller kulsyreholdige drikkevarer umiddelbart inden rejsen.
  • At se på andre mennesker der oplever søsyge eller køresyge.

Læs mere Skjul