Godkendt af Lægemiddelstyrelsen

Tapin Creme og Plastre

Til lokalbedøvelse

12 Plastre
25 Gram

Varen er udgået

Denne vare er desværre udgået. Du kan overveje disse produkter i stedet:

Beskrivelse

Tapin indeholder to aktive stoffer, der hedder lidocain og prilocain. Disse stoffer tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes for lokalanæstetika (lokalbedøvende midler). 

Tapin virker ved at gøre hudoverfladen følelsesløs i en kort periode. Det anvendes på huden inden visse medicinske indgreb. Tapin medvirker til, at du undgår smerter i huden, men du kan stadig mærke tryk og berøring. 

Voksne, unge og børn

Tapin kan anvendes til at gøre huden følelsesløs inden: 

Indstik af en kanyle (hvis du eksempelvis skal have en indsprøjtning eller have taget en blodprøve).

Mindre hudoperationer.

Anvendelse

Brug af Tapin

Hvor plastret skal påføres, hvor mange plastre, der skal anvendes, og hvor længe de skal sidde, afhænger af, hvad Tapin skal bruges til.

Lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet vil sættes plastret på eller vise dig, hvordan du selv skal gøre det.

Brug ikke Tapin på følgende steder: 

Rifter, hudafskrabninger eller sår

Områder med hududslæt eller eksem

Omkring øjnene

I munden.

Brug på huden inden mindre indgreb (f.eks. indstik af kanyle eller mindre hudoperationer): 

Plastret sættes på huden. Lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet vil fortælle dig, hvor det skal sidde.

Plastret tages af lige inden indgrebet begynder.

Den sædvanlige dosis til voksne og unge over 12 år er et eller flere plastre.

Hos voksne og unge over 12 år skal plastret sættes på mindst 60 minutter inden indgrebet begynder. Plastret må dog ikke sættes på mere end 5 timer inden indgrebet.

For børn afhænger antallet af anvendte Tapin-plastre samt tidsintervallet af alderen. Lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet vil fortælle dig, hvor mange plastre, der skal anvendes, og hvornår de skal sættes på.

Brug til børn  

Brug på huden inden mindre indgreb (f.eks. indstik af kanyle eller mindre hudoperationer) 

Påføringstid: Ca. 1 time.

 Nyfødte og småbørn fra 0-2 måneder: Et plaster påføres på det udvalgte område af huden. 

Påføringstid: Højst 1 time. Der må kun påføres en enkelt dosis inden for et tidsinterval på 24 timer. Plastrets størrelse gør det mindre egnet til anvendelse på visse dele af kroppen hos nyfødte og spædbørn.

Småbørn fra 3-11 måneder: Op til to plastre påføres det udvalgte område af huden. Påføringstid: Ca. 1 time, højst 4 timer. 

Børn fra 1-5 år: Op til 10 plastre påføres det udvalgte område af huden. Påføringstid: Ca. 1 time, højst 5 timer.

Børn fra 6-11 år: Op til 20 plastre påføres det udvalgte område af huden. Påføringstid: Ca. 1 time, højst 5 timer.

Der må højst gives 2 doser (som specificeret ovenfor) med mindst 12 timers interval til spædbørn og børn over 3 måneder inden for et tidsinterval på 24 timer.

Tapin plaster kan anvendes til børn med en hudlidelse kaldet "atopisk dermatit" men påføringstiden er i det tilfælde højst 30 minutter.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du er generet af en eller flere af følgende bivirkninger, eller hvis de ikke forsvinder. Fortæl det til lægen, hvis du oplever andre gener ved brug af Tapin. Der kan opstå en let reaktion (bleghed eller rødme i huden, let oppustethed, indledningsvis svie eller kløe) på det område, hvor Tapin anvendes. Dette er normale reaktioner på plastret og de bedøvende midler, og generne forsvinder efter kort tid uden nogen form for behandling. 

Hvis du får generende eller usædvanlige symptomer, mens du bruger Tapin, skal du stoppe med at bruge plastret og hurtigst muligt rådføre dig med lægen eller apotekspersonalet. 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter): 

Forbigående lokale hudreaktioner (bleghed, rødme, hævelse) på det behandlede område.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter): 

Let svie, kløe eller varme på det behandlede område i starten ved behandling af huden.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter): 

Allergiske reaktioner, som i sjældne tilfælde kan udvikle sig til anafylaktisk shock (hududslæt, hævelse, feber, vejrtrækningsproblemer og besvimelse).

Methæmoglobinæmi (blodforstyrrelse).

Små prikformede blødninger på det behandlede område (særligt hos børn med eksem, hvis plastret har været påført i længere tid).

Irritation af øjnene, hvis Tapin ved et uheld kommer i kontakt med dem ved behandling af huden.

Hos børn kan der endvidere ses følgende bivirkninger 

Methæmoglobinæmi, som er en blodforstyrrelse, ses hyppigere hos nyfødte og spædbørn i alderen 0 til 12 måneder, ofte i forbindelse med overdosering. 

Skriv en anmeldelse

Captcha
Captcha
Brand Orifarm
Klassifikation (HF)
Produktnummer 55322
Mængde 12 Plastre 25 Gram