Godkendt af Lægemiddelstyrelsen

Alnok

Cetirizin mod allergi

10  mg
30 Tabletter
55,95 kr
På lager | Levering 1-2 dage
Se forsendelsesomkostninger
Bemærk: Håndkøbsmedicin er undtaget fortrydelsesretten.

Læs altid den medfølgende indlægsseddel grundigt før du anvender lægemidlet.
Indlægssedlen kan findes ved at søge efter produktets navn her.

Beskrivelse

 

Alnok er et håndkøbslægemiddel der indeholder antihistaminet cetirizin til behandling af allergirelaterede lidelser som allergi, høfeber, kæledyr og hudreaktioner. Cetirizin er et anden generation antihistamin som ikke gør dig døsig og kan hjælpe med at behandle personer, der lider af forskellige typer af overfølsomhed.

Alnok tabletter kan lindre ubehagelige symptomer og overfølsomhedsreaktioner såsom; nysen, kløende øjne, løbende næse eller tilstoppet næse, rindende øjne, nældefeber, høfeber, hududslet og kløende hud. Den aktive ingrediens i Alnok, 10 mg Cetirizin, hæmmer virkningen af histamin, som medvirker udviklingen af den allergiske reaktion. 

Begyndende virkning mærkes hurtigt, hvilket typisk sker inden for ½ - 1 time og varer ca. 24 timer. 

Instruktion

Kun til oral anvendelse hos voksne og børn fra 6 år.

Voksne og unge over 12 år:

10 mg én gang dagligt (en tablet en gang daglig)

Børn i alderen fra 6 til 12 år:

Gi en halv tablet (5 mg) to gange dagligt. Børn der vejer under 30 kg. børn kun indtage en halv tablet en gang dagligt.

Aktive ingredienser

Ingrediens Mængde (1 tablet)
Cetirizin 10 mg


Bivirkninger

 

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Stop med at tage Alnok, og søg omgående læge, hvis du oplever symptomer såsom: 

hævelse af mund, ansigt og/eller svælg

vejrtrækningsbesvær (strammen for brystet eller hvæsende vejrtrækning)

pludseligt blodtryksfald med besvimelse eller shock til følge.

Disse symptomer kan være tegn på en allergisk reaktion, anafylaktisk shock og angioødem. Disse reaktioner kan opstå kort tid efter, du har taget medicinen, eller de kan opstå senere. 

Øvrige bivirkninger er opstillet nedenfor efter hyppighed: 

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede 

træthed

mundtørhed, kvalme, diarré

svimmelhed, hovedpine

døsighed (søvnighed)

pharyngitis (halsbetændelse), rinitis (hævelse og irritation i næsen).

Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede 

rastløs uro

mavesmerter

asteni (ekstrem træthed), almen utilpashed

paræstesier (unormale føleindtryk på huden)

kløe, udslæt.

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede 

takykardi (for hurtig hjerterytme)

ødem (hævelse)

unormal leverfunktion

vægtøgning

kramper

aggression, forvirring, depression, hallucination, søvnløshed

nældefeber (urticaria).

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede 

trombocytopeni (nedsat antal blodplader, hvilket viser sig ved øget tendens til blødning eller blå mærker)

akkommodationsforstyrrelser (nedsat evne til at se skarpt eller fokusere), sløret syn, okulogyr krise (øjnene har ukontrollerbare cirkulære bevægelser)

besvimelse, skælven, dysgeusi (ændret smagssans), ufrivillige bevægelser (dyskinesi), unormalt langvarige muskelspændinger (dystoni)

tics (ufrivillige, lynhurtige muskeltrækninger)

unormal urinudskillelse

fikseret lægemiddeludslæt.

Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data) 

hukommelsestab, hukommelsesbesvær

øget appetit

vertigo (fornemmelse af, at rummet snurrer rundt)

urinretention (manglende evne til at tømme blæren helt)

mareridt

leverbetændelse (hepatitis)

smerter i leddene

udslæt med betændte blærer

intens kløe (pruritus) og/eller nældefeber (urticaria) efter behandlingsstop

selvmordstanker (tilbagevendende tanker om eller optagethed af selvmord).

Hvis du får sådanne tanker, skal du stoppe med at tage Alnok og kontakte lægen.

 

Indlægssedlen kan findes ved at søge efter produktets navn her

 

Brand Alnok
Klassifikation (HF)
Produktnummer 54870
Mængde 10 mg 30 Tabletter