Godkendt af Lægemiddelstyrelsen

Vialerg

Cetirizin mod allergi

10 mg
10 Tabletter

Varen er udgået

Denne vare er desværre udgået. Du kan overveje disse produkter i stedet:

Beskrivelse

Vialerg er et håndkøbslægemiddel fra Orifarm der indeholder antihistaminet cetirizin. Dette kan anvendes til behandling af allergirelaterede sygdomme som allergi, høfeber, kæledyr og hudreaktioner. 

Cetirizin er en anden generation antihistamin som ikke gør dig døsig og kan hjælpe med at behandle personer, der lider af forskellige typer af overfølsomhed.

Se flere af de gule produkter fra Orifarm her

Vialerg cetirizin tabletter kan lindre ubehagelige symptomer og overfølsomhedsreaktioner såsom; nysen, kløende øjne, løbende næse eller tilstoppet næse, rindende øjne, nældefeber, høfeber, hududslet og kløende hud. Cetirizin hæmmer virkningen af histamin, som medvirker udviklingen af den allergiske reaktion. Begyndende virkning mærkes hurtigt, hvilket typisk sker inden for ½ - 1 time og varer ca. 24 timer. 

Antihistaminer er effektive overfor:

  • Nysen,  
  • Kløende øjne 
  • Løbende næse / tilstoppet næse 
  • Rindende øjne  
  • Nældefeber og høfeber 
  • Hududslet 
  • Kløende hud. 

Et antihistamin som cetirizin virker ved at hæmme virkningen af histamin, et stof der findes naturligt i kroppen, som igangsætter den allergiske reaktion.

Vialerg mod allergi (Cetirizin ) hæmmer virkningen af histamin, som medvirker udviklingen af den allergiske reaktion. Begyndende virkning mærkes hurtigt, hvilket typisk sker inden for ½ - 1 time og varer ca. 24 timer.

Instruktion

Kun til oral anvendelse. Må kun gives til børn under 6 år ved lægens anvisning.

Voksne og børn over 12 år:

Tag 1 tablet (10 mg) 1 gang i døgnet.

Børn 6-12 år:

Giv barnet ½ tablet (5 mg), 2 gange i døgnet.

Aktive ingredienser

IngrediensMængde (1 tablet)
Cetirizin10 mg

Øvrige indholdsstoffer: Titandioxid (E171).

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. 

Følgende bivirkninger er blevet indberettet efter markedsføring: 

Almindelige bivirkninger: (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter) 

svimmelhed

hovedpine

døsighed

udmattethed

mundtørhed

kvalme

diarré

halsbetændelse

forkølelse med løbende næse

Ikke almindelige bivirkninger: (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter) 

rastløs uro

prikken og stikken på huden (paræstesi)

udslæt

kløe (pruritus)

mavesmerter

ubehag

kraftesløshed (asteni)

Sjældne bivirkninger: (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter) 

allergiske reaktioner

aggression

forvirring

depression

søvnløshed

hallucinationer

kramper

unaturligt hurtig puls

unormal leverfunktion

nældefeber

væskeophobning

vægtøgning

Meget sjældne bivirkninger: (kan forekomme hos op til én ud af 10.000 patienter) 

nedsat antal blodplader (trombocytopeni) som bevirker at man nemt bløder eller får blå mærker

livstruende alvorlige allergiske reaktioner inklusiv angioødem (som giver hævelse af ansigt eller svælg)

besvimelse

ufrivillige bevægelser

ændret smagssans (dysgeusi)

ufrivillige, lynhurtige muskeltrækninger (tics)

nedsat evne til at se skarpt eller fokusere

sløret syn

ukontrollerede cirkelbevægelser af øjet (okulogyr krise)

afgrænset lægemiddeludslæt (fixed drug eruption)

unormal urinudskillelse

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt: (hyppigheden kan ikke fastsættes ud fra tilgængelige data) 

hukommelsestab, hukommelsessvækkelse

øget appetit

selvmordstanker (tilbagevendende tanker om, eller optagethed af selvmord), mareridt

svimmelhed (fornemmelse af at snurre rundt)

besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop (manglende evne til fuldstændig at tømme blæren)

intens kløe (pruritus) og/eller nældefeber (urticaria) efter behandlingsstop

smerter i leddene

udslæt med betændte blærer

leverbetændelse (hepatitis)

Hvis du oplever en af bivirkningerne som er beskrevet ovenfor, skal du kontakte lægen. Ved de første tegn på overfølsomhedsreaktioner skal du stoppe med at tage Vialerg. Din læge vil vurdere hvor alvorligt det er og bestemme om der skal sættes tiltag i gang. 

Du skal stoppe med at tage Vialergog straks kontakte din læge, hvis du oplever symptomer på angioødem som f.eks. hævet ansigt, tunge eller svælg, besvær med at synke, nældefeber og åndedrætsbesvær. 

Skriv en anmeldelse

Captcha
Captcha
Brand Vialerg
Klassifikation (HF)
Produktnummer 55221
Mængde 10 mg 10 Tabletter