Spar
9 kr

Urtegaarden Tea Treeolie Vild Æterisk Olie

Tea treeolie.

39,95 kr

10 Milliliter
Ikke på lager
Fragt 29kr
2-4 hverdage

Midlertidigt udsolgt

Indtast din email her og få besked så snart produktet kommer på lager igen.

Beskrivelse

Brugsanvisning

Følg anvisning i opskrift. Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet. Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse /ansigtsbeskyttelse. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Undgå udledning til miljøet.

Vejledende opbevaring

Opbevares tillukket samt utilgængeligt for børn.

Allergener

Linalool Limonene

Skriv en anmeldelse

Captcha
Captcha
Brand Urtegaarden
Klassifikation Kosmetisk produkt
Produktnummer 63592
Mængde 10 Milliliter
Ingredienser

Ofte købt sammen med

De mest populære produkter lige nu