Tapin Creme

Lokalbedøvende creme

2.5 %
30 Gram

Varen er udgået

Denne vare er desværre udgået. Du kan overveje disse produkter i stedet:

Beskrivelse

Tapin indeholder to aktive stoffer, der hedder lidocain og prilocain. Disse stoffer tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes for lokalanæstetika (lokalbedøvende midler).  

Tapin virker ved at gøre hudoverfladen følelsesløs i en kort periode. Cremen anvendes på huden inden visse medicinske indgreb. Tapin medvirker til, at du undgår smerter i huden, men du kan stadig mærke tryk og berøring. 

Voksne, unge og børn

Tapin kan anvendes til at gøre huden følelsesløs inden: 

Indstik af en kanyle (hvis du eksempelvis skal have en indsprøjtning eller have taget en blodprøve). 

Mindre hudoperationer. 

Voksne og unge

Tapin kan også anvendes:

Til at gøre kønsorganerne følelsesløse inden: 

En indsprøjtning 

Medicinske indgreb, såsom fjernelse af vorter. 

Brug af Tapin på kønsorganerne skal foregå under opsyn af en læge eller sygeplejerske.  

Voksne

Tapin kan også anvendes til at gøre huden følelsesløs inden:

Rensning eller fjernelse af beskadiget hud i forbindelse med bensår. 

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. 

Anvendelse

Brug altid Tapin nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Brug af Tapin

Hvor cremen skal påføres, hvor meget creme, der skal bruges, og hvor længe den er om at virke, afhænger af, hvad Tapin skal bruges til. 

Lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet vil påføre cremen eller vise dig, hvordan du selv skal gøre det. 

Når Tapin skal anvendes på kønsorganerne, skal det ske under opsyn af en læge eller sygeplejerske. 

Brug ikke Tapin på følgende steder:

Rifter, hudafskrabninger eller sår, med undtagelse af bensår 

Områder med hududslæt eller eksem 

I eller omkring øjnene 

I næsen, øret eller munden 

I endetarmsåbningen (anus) 

På kønsorganerne hos børn 

For at undgå udvikling af overfølsomhed skal personer, der ofte påfører eller fjerner cremen, sørge for at undgå kontakt med cremen. 

Beskyttelsesmembranen på tuben perforeres ved at sætte hætten på.

Brug på huden inden mindre indgreb (f.eks. indstik af kanyle eller mindre hudoperationer):

Cremen kommes på huden i et tykt lag. Lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet vil fortælle dig, hvor du skal påføre den. 

Cremen dækkes med en forbinding (plastfolie). Denne tages af lige inden indgrebet. Hvis du selv skal påføre cremen, så sørg for, at du har fået forbindinger af lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet. 

Den sædvanlige dosis til voksne og unge over 12 år er 2 g creme. 

Hos voksne og unge over 12 år påføres cremen mindst 60 minutter inden indgrebet (medmindre cremen anvendes på kønsorganerne). Du må dog ikke påføre cremen mere end 5 timer før indgrebet. 

Hos børn afhænger mængden af Tapin og hvor længe den er om at virke af barnets alder. 

Lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet vil fortælle dig, hvor meget creme du skal bruge, og hvornår den skal påføres. 

Brug på huden inden hospitalsindgreb (såsom delhudstransplantation), der kræver dybere hudbedøvelse: 

Tapin kan anvendes på denne måde hos voksne og børn over 12 år. 

Den sædvanlige dosis er 1,5 til 2 g creme for hvert hudområde på 10 cm2. 

Cremen påføres, dækkes af en forbinding og efterlades i 2 til 5 timer. 

Brug på huden inden fjernelse af vortelignende gevækster kaldet "molluskler" eller ”vandvorter”. 

Tapin kan anvendes til børn og unge med en hudsygdom kaldet "atopisk dermatit". 

Den sædvanlige dosis afhænger af barnets alder og skal virke i 30 til 60 minutter (30 minutter, hvis patienten har atopisk dermatit). Lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet vil fortælle dig, hvor meget creme du skal bruge. 

Brug på huden på kønsorganer inden indsprøjtning af lokale bedøvelsesmidler 

Tapin må kun anvendes på denne måde hos voksne og unge over 12 år.

Den sædvanlige dosis er 1g creme (1 g til 2 g til hud på kvindelige kønsorganer) for hvert hudområde på 10 cm2. 

Cremen påføres og dækkes af en forbinding. Cremen er 15 minutter om at virke på mandlige kønsorganer og 60 minutter på kvindelige kønsorganer. 

Brug på kønsorganerne inden mindre hudoperationer (såsom fjernelse af vorter) 

Tapin må kun anvendes på denne måde hos voksne og unge over 12 år. 

Den sædvanlige dosis er 5 g til 10 g creme, der skal virke i 10 minutter. Der anvendes ikke forbinding. Det medicinske indgreb skal starte umiddelbart herefter. 

Brug på bensår inden rensning eller fjernelse af beskadiget hud 

Den sædvanlige dosis er 1 til 2 g creme for hvert hudområde på 10 cm2, dog højst 10 g. 

Cremen påføres under en lufttæt forbinding, såsom plastfolie. Dette gøres 30 til 60 minutter, inden såret skal renses. Fjern cremen med bomuldsgaze og begynd straks rensningen. 

Tapin kan anvendes inden rensning af bensår op til 15 gange i løbet af en periode på 1-2 måneder. 

Når Tapin bruges til bensår, er en tube beregnet til engangsbrug: Tube plus overskydende indhold skal kasseres hver gang, en patient er blevet behandlet. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du er generet af en eller flere af følgende bivirkninger, eller hvis de ikke forsvinder. Fortæl det til lægen, hvis du oplever andre gener ved brug af Tapin. 

Der kan opstå en let reaktion (bleghed eller rødme i huden, let oppustethed, indledningsvis svie eller kløe) på det område, hvor Tapin anvendes. Dette er normale reaktioner på cremen og de bedøvende midler, og generne forsvinder efter kort tid uden nogen form for behandling. 

Hvis du får generende eller usædvanlige symptomer, mens du bruger Tapin, skal du stoppe med at bruge cremen og hurtigst muligt rådføre dig med lægen eller apotekspersonalet. 

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter): 

Forbigående lokale hudreaktioner (bleghed, rødme, hævelse) på det behandlede område ved behandling af hud, slimhinder i kønsorganerne eller bensår 

Let svie, kløe eller varme på det behandlede område i starten ved behandling af slimhinder i kønsorganerne eller bensår 

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter): 

Let svie, kløe eller varme på det behandlede område i starten ved behandling af huden 

Følelsesløshed (snurren) på det behandlede område ved behandling af slimhinder i kønsorganerne 

Irritation af den behandlede hud ved behandling af bensår 

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 1.000 patienter): 

Allergiske reaktioner, som i sjældne tilfælde kan udvikle sig til anafylaktisk shock (hududslæt, hævelse, feber, vejrtrækningsproblemer og besvimelse) ved behandling af huden, slimhinder i kønsorganerne eller bensår 

Methæmoglobinæmi (blodforstyrrelse) ved behandling af huden 

Små prikformede blødninger på det behandlede område (særligt hos børn med eksem, hvis cremen har været påført i længere tid) ved behandling af huden 

Irritation af øjnene, hvis Tapin ved et uheld kommer i kontakt med dem ved behandling af huden 

Hos børn kan der endvidere ses følgende bivirkninger 

Methæmoglobinæmi, som er en blodforstyrrelse, ses hyppigere hos nyfødte og spædbørn i alderen 0 til 12 måneder, ofte i forbindelse med overdosering.


Skriv en anmeldelse

Captcha
Captcha
Brand Orifarm
Klassifikation (HF)
Produktnummer 55207
Mængde 2.5 % 30 Gram