Stærk Pris

Finogren Håndsprit Gel 70%

Håndsprit gel i en praktisk størrelse

39,95 kr

100 ml
På lager
FRI FRAGT
1-2 hverdage

Beskrivelse

Finogren Håndsprit kan anvendes til desinficering af hænderne. 

  • Passer let til tasken, håndbagagen, bilen, cykelturen eller stranden.
  • Praktisk 100 ml størrelse der er godkendt til check in i lufthavnen.
  • I gel form - nemmere at bruge end flydende håndsprit
  • Efterlader ikke din hud med en fedtet følelse

Hyppig brug af håndsprit og sæbe kan være hårdt for hænderne. Vi anbefaler at du bruger en fed håndcreme som Helosan dagligt, så du undgår tørre og sprækkende hud på hænder.

Anvendelse

 Håndspritten fordeles grundigt på hænderne, indtil hænderne føles tørre.

Fare: Meget brandfarlig væske og damp (H225).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet (P243).

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt (P210).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338).

Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt (P403 + P235).

Mikael buhl carstensen 2020-04-30 19:07:40

Super godt produkt

Skriv en anmeldelse

Captcha
Captcha
emearket
  • Køberbeskyttelse på kr. 10.000,-
  • En nem og gennemskuelig handel
  • Løbende kontrolleret