Finogren Håndsprit 70%

39,95 kr

100 Milliliter
På lager
Fragt 29kr
1-2 hverdage

Beskrivelse

Finogren Håndsprit kan anvendes til desinficering af hænderne. 

Hyppig brug af håndsprit og sæbe kan være hårdt for hænderne. Vi anbefaler at du bruger en fed håndcreme som Helosan dagligt, så du undgår tørre og sprækkende hud på hænder.

Anvendelse

 Håndspritten fordeles grundigt på hænderne, indtil hænderne føles tørre.

Fare: Meget brandfarlig væske og damp (H225).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet (P243).

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt (P210).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338).

Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt (P403 + P235).


Kamstrup 2020-05-17 09:32:04

Komplet ublu pris, 400 kr pr liter, total udnyttelse af situationen, og uden for empatisk rækkevidde..!

Mikael buhl carstensen 2020-04-30 19:07:40

Super godt produkt

Skriv en anmeldelse

Captcha
Captcha
Klassifikation Kosmetisk produkt
Produktnummer 81735
Mængde 100 Milliliter
emearket
  • Køberbeskyttelse på kr. 10.000,-
  • En nem og gennemskuelig handel
  • Løbende kontrolleret

Ofte købt sammen med

De mest populære produkter lige nu