Badeanstalten Hånddesinfektionsgel 70%

74,95 kr

300 ml
På lager
FRI FRAGT
1-2 hverdage

Beskrivelse

Badeanstalten Hånddesinfektionsgel 70% kan anvendes til desinficering af hænderne. 

Produktet indeholder 70% alkohol som hurtigt og effektivt dræber bakterier og nedbryder fedtmembranen omkring virus. 

Når fedtmembranen nedbrydes går virus i stykker og kan herefter ikke smitte. 

Hyppig brug af håndsprit og sæbe kan være hårdt for hænderne. Vi anbefaler at du bruger en fed håndcreme dagligt, så du undgår tørre og sprækkende hud på hænder.

Anvendelse

Håndspritten fordeles grundigt på hænderne, indtil hænderne føles tørre.

Fare: Meget brandfarlig væske og damp (H225).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet (P243).

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt (P210).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338).

Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt (P403 + P235).

Skriv en anmeldelse

Captcha
Captcha
emearket
  • Køberbeskyttelse på kr. 10.000,-
  • En nem og gennemskuelig handel
  • Løbende kontrolleret